Nisäjärvi – esittely

Matala lintujärvi-kosteikko. Erityisesti länsi- ja luoteispuolen rannat suota ja suoperäistä metsää. Koillispuolella viljelty peltoaukea. Lintutornin puuttuessa vaikeasti havainnoitava kohde. Kartalle merkityn pellonreunan lisäksi kohtuullisia näkymiä on järven eteläpäästä Reunamaa-autiotalon pihan kautta kulkien. Järvellä pesii suuri naurulokki-kolonia, joukossa myös pikkulokkeja. Lokkikoloniassa pesii useita pareja mustakurkku-uikkuja. Sorsista yleisin on tavi, mutta pesimälajistoon kuuluvat myös jouhi- ja lapasorsa, sekä tukkasotka. Harmaasorsastakin on havaintoja. Pohjoista ulottuvuutta pesimälajistossa edustaa uivelo.

 

Rantakanoista havaintoja on luhtakanasta ja luhtahuitista. Myös jänkäkurpan kuulee usein soidintavan kevätöinä. Isoista linnuista metsähanhi, kurki ja joutsen pesivät alueella. Keväisin tavataan levähtäviä hanhia sekä järvellä että lähipelloilla. Lyhytnokkahanhi on tavattu alueella. Nykyisin loppukesän melko vakituisia vieraita ovat harmaahaikarat. Myös merikotka-havainnot ovat viime vuosina runsastuneet Nisäjärvellä. Petolinnuista alueella pesii ainakin ruskosuohaukka. Todennäköisesti myös tuuli- ja nuolihaukka, joita alueella usein näkee korentoja saalistamassa. Kuivina kesinä järvelle paljastuu mutaliete-alueita ja kahlaajia on tavattu monipuolisesti, suokukkoja, vikloja, sirrejä ja tyllejä.